VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 


Jsme připraveni stát se Vašimi průvodci ve světě Digitální transformace, včetně SMART CITY,
i partnery v klíčových rozhodnutích a procesech přípravy a realizace projektů 

Zabíváme se:

Smart City, Digitální transformace, eHealth, Inovace veřejných služeb, Stavebnictví 4.0, Průmysl 4.0, Facility management a BIM